Heineken Open’er Festival 2011

Organizacja i obsługa restauracji dla artystów PLATINUM i GOLD oraz stołówki pracowniczej